PROJECTES (selecció)

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA EN EL CAR DE SANT CUGAT   |  BARCELONA
data execució: Març-Agost 2014
càrrega tèrmica: Calefació, ACS, piscina interior, piscina exterior i recirculació
estalvi: 280.000 kWh/any


Piscina municipal   |  Maresme (Barcelona)
data execució: 11/2008
càrrega tèrmica: Dues piscines cobertes, 700 dutxes diaries, calefacció i recirculació amb un consum mig anual de Gas Natural de 950.000 kWh.
estalvi: 500.000 kWh/any/año/year


Comunitat de propietaris en edifici multivivenda   |  Barcelona
data execució: 09/2011
càrrega tèrmica: 4.000 litres /dia a 60ºC i recirculació (4 circuits) amb un consum anual mig de 301.000 kWh de Gas Natural.
estalvi: Entre150.000 i 180.000 kWh/any/año de Gas Natural (50%-60%).


Centre esportiu privat   |  Barcelona
data execució: 06/2011
càrrega tèrmica: 400 dutxes/dia, piscina coberta, jacuzzi, gimnàs.
estalvi: 25.000 litrs. /any/año de Gasoil.


Piscina d’estiu municipal + connexió a complex esportiu municipal   |  Barcelona
data execució: 06/2011
càrrega tèrmica: 600 dutxes/dia y recirculació (piscina) + 500 dutxes/dia, dues piscines cobertes y recirculació (complex esportiu)
estalvi: 105.000 kWh/any/año/ de Gas Natural


Poliesportiu municipal   |  Maresme (Barcelona)
data execució: 04/2010
càrrega tèrmica: 1.500 l/dia a 60ºC per dutxes y recirculació.
estalvi: 25.000 kWh/any/año/year de Gas Natural.


Camp de futbol municipal   |  Barcelona
data execució: 04/2010
càrrega tèrmica: 2.000 lit/dia a 60ºC per dutxes .
estalvi: 1.800 lit /any/año de Gasoil.